Повернутися до звичайного режиму

Презентаційний звіт директора школи за 2018-2019н.р.

Наказ №

по Стрийській ЗШ І – ІІІ ст. №5 ім. В. Стасюка

від 10.06.2019 р

Про підсумки навчально-виховної роботи за 2018 – 2019 н. р.

В 2018 – 2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над виконанням планів, програм, затверджених МОіН України, закону України «Про освіту», впровадження НУШ, відповідно до чинних вимог, як багатогранний творчий процес, що складається з комплексу системності, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів та учнів на організацію навчально-виховної роботи школи, використання ефективних методів навчання, виховання, прогресивних досягнень сучасної педагогічної науки, інноваційних технологій, проведення педагогічних досліджень, створення творчих проектів, програм з метою виховання учнів справжніми патріотами України. Особлива увага приділялась ефективній роботі школи щодо формування ключових компетенцій виховання творчої особистості школяра. Науково-методична робота будувалася на досягненні науки, передового педагогічного досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Проблеми, над якими працював педколектив школи в 2018-2019н.р.:

Методична - «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес як один із шляхів формування творчої особистості школяра»

– «Реалізація ідей гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу»

- «Впровадження елементів НУШу в навчально-виховний процес школи»;

Виховна – «Здійснення особистісно-орієнтованих підходів в процесі виховання, як один із засобів виховання всебічно розвиненої особистості школяра».

Шкільна методична рада розробила алгоритм діяльності для вирішення цих проблем:

· Активізація науково-методичної та пошукової діяльності учасників навчально-виховного процесу;

· Широке запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

· Розширення спектру освітніх послуг шляхом впровадження профільного навчання мережі факультативів, предметних і трудових гуртків;

· Модернізація та оптимізація управління діяльності.

На початку навчального року у школі навчався 451 учень, на закінчення року 454 учнів в 20 класах. 9-й клас закінчило 54 учні і отримали свідоцтва про закінчення базової середньої освіти, з них свідоцтво з відзнакою одержало 6 учнів. Атестати про повну середню освіту замовлено для 26 учнів.

Працює 45 педагогічних працівників (36 із них мають вищу кв. кат. , 3 – педагогічне звання «учитель-методист», 23 – педагогічне звання «Старший учитель»).

За результатами річних оцінок в 5-10 х класах: всі учні атестовані; відмінників -58, учнів, які навчаються тільки на початковому рівні немає.

В навчальному році на індивідуальній формі навчання навчалося 8 учнів. По школі видано наказ про організацію індивідуального навчання; складено індивідуальні навчальні плани, розклад занять учнів, вчителі ходили на заняття додому.

Адміністрацією школи здійснювався постійний контроль за організацією індивідуального навчання: проводились співбесіди з батьками, учнями та вчителями, перевірялось ведення вчителями записів проведених занять відповідно до розкладу в журналах, ведення поурочних, календарних планів учителями, контролювалось вчасне виставлення оцінок учнями, перевірку робочих зошитів, вчасне виставлення тематичних та семестрових балів.

У школі діє інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з банком інформації, яка охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів. Це консультаційний центр з усіх навчальних дисциплін, де колеги – предметними можуть ознайомитись з матеріальною базою, творчими надбаннями, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, рекомендацію.

Упродовж року продовжено впровадження електронної системи управління навчальним закладом «Курс: Освіта». Широко втілювалося в практичну діяльність елементи НУШу:

- Загальношкільні батьківські збори з участю практичного психолога школи «Шкільна родинна зустріч»;

- Нарада при директорі;

- Новітній стиль проведення педрад.

Унікальність школи в її традиціях, нововведеннях, інноваціях. СЗШ №5 ім. В. Стасюка – сучасна школа.

Протягом навчального року атестувалось – 7 вчителів. Атестаційного періоду атестаційною комісією І рівня проведена робота на вивчення досвіду роботи вчителів, здійснене моніторингове дослідження якості навчально-виховної роботи, самоаналіз кожного вчителя, проведене аналітичне дослідження практичного психолога школи.

Для визначення рівня досягнень педагогів відстежувалась динаміка успішності учнів, здійснювався порівняльний аналіз успішності за початковими, повторними, підсумковими оцінками, дотримання принципу наступності між початковою та середньою освітою.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі працювали методичні структури:

Методичні об’єднання:

- Вчителів української мови і літератури, історії (керівник Костів Л.М.);

- Вчителів початкових класів (керівник Боженко Л.І.);

- Вчителів іноземних мов (керівник Кишкевич Д.М.);

- Класних керівників (керівник Конопада О.М.;)

- Вчителів природничих дисциплін (керівник Затварницька Л.М.);

- Вчителів інформатики, математики (керівник Мних Н.З.);

- Вчителів естетичного циклу, фізичної культури (керівник Романчук Л.С.)

На засіданнях метод. об’єднань обговорювалось питання організації діяльності щодо втілення в роботу елементів НУШу, науково-методичне забезпечення навчання учнів, модернізація навчально-виховного процесу, обговорення державних стандартів початкової, базової, повної загальної середньої освіти.

Визначені вчителі школи, які проводять уроки на високому методичному та професійному рівні, забезпечують належне освоєння програмового матеріалу, дотримуються правил внутрішньо шкільного трудового розпорядку, провели відкриті уроки, семінари для вчителів м. Стрия та м. Львова, школи. Це вч. біології - Матійців В.П., вч. географії - Савченко С. З., англійської мова – Кишкевич Д.М.,вч. математики – Кітела О.В., вч. укр..мови – Нагірна М.І., вч. англ..мови – Галай О.П., вч. укр..мови – Лапшин Л.З., вч. математики – Дубик О.Ю., вч. муз. мистецтва – Дулиш Н.Г.

Протягом року проведені новітні педагогічні ради з втіленням елементів НУШу, дослідженнями, творчими роботами, дизайнами мислення з питань критичного мислення, бінарних уроків, STEM-освіти.

Вже традиційно вчителі історії, української мови та літератури проводять бліц-опитування на вулицях міста «Чи правильно ми говоримо», «Права і обов’язки», флешмоби «Вишиванка моя», «Україно», «Знаю і люблю рідну мову».

Ефективними є уроки на подвір’ї школи із зарубіжної літератури, біології та хр. етики.

Педагоги природничих наук мають досвід у створенні наукових проектів учнів, учасників в проекті інституту місцевого розвитку м. Києва «Енергоефективні школи: нова генерація».

Протягом року вчителі-учасники тренінгів, онлайн-курсів, створювали власні блоги, працювали в мобільних методичних групах для вирішення нагальних проблем з навчально-виховної роботи.

Школа є центром методичної роботи міста.

На базі нашої школи відбувся освітянський форум інновацій у рамках проекту «Схід і Захід: будуємо освіту разом» за участю представників органів управління освіти Донецької, Львівської областей, директорів шкіл м.Маріуполя, Мангуша, Львова, Стрия, Калуша, Надвірної, експертів у освітянській галузі із Харкова , Києва – вже стали традицією.

Виїзні методичні дні школи у рамках проекту «Школа педагогічної гостинності: будуємо освіту разом» на базі 55 школи м. Львова та інтегровані уроки в нашій школі, які проводили вчителі 55 Львівської школи на тему «Модернізація змісту освіти шляхом впровадження пріоритетних принципів навчання».

Директор щколи Валовін М.Я., вчитель англ.. мови Кишкевич Д.М. – ініціатори зустрічі педагогів, учнів з студентами міжнародної асоціації AIESEC. Протягом тижня гості з Туреччини, Індонезії та Китаю спілкувалися з учнями, вчителями англ..мови, навчали їх, проводили ігри, бесіди, виступи з презентаціями по свою країну.

Традиційною у школі є робота літнього мовного табору.

Висока результативність участі в олімпіадах, конкурсах забезпечується працею педагогів.

· Мисак Я., 11кл. – 3 місце з німецької мови;

· Явір В. , 9 кл. – 1 місце з християнської етики;

· Нагірний О., 9 кл. – 2 місце з християнської етики;

· Галанчак Р., 10 кл. – 3 місце з християнської етики;

· Гаврилів М., 10 кл. – 3 місце з християнської етики;

· Бурко Ю., 9 кл. – 3 місце з правознавства;

· Борщ С., 8 кл. – 2 місце з біології;

· Кирилів У., 11 кл. – 2 місце з біології;

· Явір В., 9 кл. – 3 місце з укр.. мови та літератури;

· Галанчак Р., 10 кл. – 3 місце з укр.. мови та літератури;

· Федоришин І., 10 кл. – 3 місце з математики;

· Кирилів У., 11 кл. – 3 місце з математики;

· Максимович Р., 10кл. – 2 місце з ІТ;

· Мисак Я., 11 кл. – 1 місце з історії;

· Кирилів У., 11 кл. – 3 місце з хімії;

· Дейнега М., 8 кл. – 3 місце з географії;

· Павлів Р., 5 кл. – 2 місце у конкурсі ім.. П. Яцика;

· Мисак Я., 11 кл. - 2 місце у конкурсі ім.. П. Яцика;

· Галанчак Р., 10 кл. - 3 місце у конкурсі ім.. П. Яцика;

· Мисак Я. , 11 кл. – 3 місце у конкурсі ім.. Т. Шевченка;

· Дейнега М. 8 кл. - 3 місце у конкурсі ім.. Т. Шевченка;

· Галанчак Р., 10 кл. – 3 місце у конкурсі ім.. Т. Шевченка.

Участь учнів в міжнародних та республіканських іграх в 2018-2019н.р. гри «Левеня» - 42 учасники, «Кенгуру» - 98 учасників (27 відмінних результатів), «Колосок» - 168 учасників (162 золоті і срібні результати), «Пазл» - 42 учасники (4 призові місця), «Бобер»- 15 учнів.

Завдяки результативності на ЗНО – випускниками школи стануть студентами вишів України, Польщі:

2015р. – з 31 випускника – 21 навчається у ВНЗ 3-4 рівня, 7 – 1-2 рівня

2016р. – з 19 випускників – 16 учнів навчаються у ВНЗ 3-4 рівня, 1 учень - 1-2 рівня.

2017р. – з 16 випускників – 12 учнів навчаються у ВНЗ 3-4 рівня, 2 учні – 1-2 рівня

2018р. – з 19 випускників – 17 учнів навчаються у ВНЗ 3-4 рівня, 2 учні – 1-2 рівня.

Навчальну програму за рік всі вчителі в цілому виконали.

Однак треба зазначити, що не всі методичні об’єднання приділяли достатньої уваги науково-дослідницькій роботі учнів.

Крім того, у роботі шкільних МО були типові загальні недоліки:

- Протягом навчального року не були проведені всі заплановані відкриті уроки, їх дати переносились;

- не було системної позакласної роботи з навчальних предметів;

- Недостатньо уваги приділялось роботі з обдарованими учнями, їх підготовці до участі в міських олімпіадах, в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Враховуючи аналіз перевірки класних журналів, записи зроблені в них, календарні планування педагогів, можна зробити висновок, що вчителі школи керуються у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями МОіН України щодо вивчення шкільних предметів державними програмами, та інструкцій щодо ведення шкільної документації, протягом року працювали на основі робочого навчального плану школи на 2018-2019 н.р.

На закінчення 2018 – 2019 навчального року, в основному, виконані навчальні плани та програми, проведені всі обов’язкові контрольні роботи, уроки з різних видів діяльності, практичні та лабораторні роботи, здійснена вчасно і в повній мірі перевірка домашніх зошитів з математики, української мови та літератури, іноземних мов, світової літератури.

Навчальну програму за рік всі вчителі в цілому виконали.

Виходячи з вищесказаного, НАКАЗУЮ:

1. В серпні 2019 року провести засідання педагогічної ради «Про підсумки навчально-виховної роботи за 2018-2019 н.р.», прийняти відповідні рішення та визначити шляхи усунення недоліків.

2. Класним керівникам до 29.08.2019 року усунути визначені недоліки щодо ведення класних журналів і здати журнали особисто в архів школи.

3. Головам методичних об’єднань школи до 29.08.2019 року заслухати дане питання на засіданнях методичних об’єднань. Розробити концепцію роботи на новий навчальний рік.

4. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор школи Валовін М. Я.

/Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд1.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд2.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд3.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд4.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд5.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд6.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд7.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд8.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд9.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд10.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд11.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд12.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд13.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд14.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд15.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд16.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд17.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд18.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд19.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд20.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд21.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд22.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд23.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд24.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд25.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд26.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд27.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд28.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд29.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд30.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд31.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд32.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд33.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд34.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд35.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд36.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд37.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд38.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд39.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд40.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд41.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд42.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд43.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд44.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд45.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд46.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд47.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд48.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд49.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд50.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд51.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд52.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд53.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд54.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд55.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд56.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд57.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд58.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд59.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд60.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд61.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд62.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд63.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд64.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд65.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд66.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд67.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд68.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд69.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд70.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд71.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд72.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд73.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд74.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд75.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд76.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд8.JPG /Files/images/2018-2019/1_zvt/Слайд9.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 416

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Стрийська ЗШ І-ІІІ ст. №5 ім. Василя Стасюка

82400, вул. Шевченка 18, м. Стрий, Львіська обл, Україна

Дата останньої зміни 13 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!