Бінарний урок на тему: Віруси.

Мета:

Навчальна: вивчити будову, властивості, класифікацію вірусів, ознайомитися з історією відкриття неклітинних форм життя, з’ясувати їх вплив на живу та неживу природу; розглянути специфічний механізм взаємодії вірусу і клітини;

Розвивальна: створювати умови для розвитку логічного мислення учнів, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; розвивати пізнавальний інтерес при демонстрації різних способів пізнання світу, різних прийомів подачі навчального матеріалу, розвивати самоосвітню компетентність;

Виховна: виховувати в учнів позитивне відношення до навчання через мотивацію учбової діяльності, шляхом розкриття практичного значення теми виховувати потребу у здоровому способі життя.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Вид уроку: бінарний урок.

Методи роботи на уроці: проблемні, ілюстративні, інтерактивні.

Форми роботи на уроці: повідомлення учнів, мультимедійна презентація, відео демонстрація, робота в парах, фізкультхвилинка.

Обладнання: комп’ютер, проектор, екран, флешка з презентацією «Віруси», опорні конспекти, пам’ятки «Знати, щоб не хворіти!», відео фрагменти «Неклітинні форми життя», «Комп’ютерні віруси».

Епіграф уроку:

«Відкриття приходить лише до тих,

хто готовий до їх розуміння»

Луї Пастер

Хід уроку

I. Організаційний момент учень подає список відсутніх на уроці учнів, перевірка стану підготовленості учнів до уроку. (слайд 1)

IІ. Актуалізація опорних знань

(слайд 2) «Незакінчені речення». Викладачроздає учням запропоновані фрази та окремо відповіді на них. Учні по черзі повинні знайти відповідності в розданих картках. Правильна остаточна відповідь з’являється на екрані.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Викладач біології: (слайд 3) «Поясни малюнок». Чи замислювалися ви над тим, що людству із самого початку його існування загрожували і загрожують серйозні вороги? Ці вороги часто без зброї сіяли смерть. Їх жертвами ставали мільйони людей, які загинули від віспи, чуми, енцефаліту, а зараз від Сніду. Ці вороги невидимі, підступні і з’являються неочікувано.

Викладач інформатики: (слайд 3) «Поясни малюнок». Велика популярність персональ-них комп’ютерів разом з розвитком мережі Інтернет, інформаційних технологій сприяла появі великої кількості різних шкідливих програм, які знижують швидкість роботи користувача, пошкоджують файли, знищують інформацію.

Викладач біології: Ви отримали коротку інформацію від викладачів біології та інфор-матики і тепер, мабуть, здогадалися про що ми будемо говорити на сьогоднішньому занятті? (роздуми учнів).

Викладач інформатики: Так, вірно, про віруси. Як ви вважаєте, ця тема має відно-шення до кожного з вас? Вона актуальна? (роздуми учнів).

Викладач біології: (слайд 4). Саме у зв’язку з поширенням вірусів, зростанням кількості вірусних інфекцій ми і вивчаємо сьогодні тему «Віруси».

Викладач інформатики: Девізом нашого уроку ми обрали слова Луі Пастера «Відкриття приходить лише до тих, хто готовий до їхнього розуміння». Ми пропонуємо вам зробити сьогодні таке відкриття у процесі вивчення нової теми.

Викладач біології: (слайд 5) Ф. Енгельсу належить наступне визначення «Життя є спосіб існування білкових тіл, істотним моментом якого є постійний обмін речовин з оточуючим середовищем, до того ж припинення цьго обміну припиняє і життя, що веде до розкладання білка», з якого автоматично витікає, що віруси, у яких ніякого обміну речовин немає і бути не може, до живих об’єктів віднести ми не можемо.

Викладач інформатики: А як же щодо комп’ютерних вірусів?

Викладач біології: (слайд 6) Як бачимо…

В нас проблема виникає, розв’язання вимагає!

Вірус – є речовиною, чи істотою живою?.

Цю проблему ми повинні вирішити з вами до кінця нашого заняття.

(слайд 7) У кожного із вас на столах знаходяться опорні конспекти з якими ви будете працювати на протязі уроку, вносячи необхідну інформацію, яку отримаєте на уроці. Цей конспект полегшить вам підготовку домашнього задання.

Викладач інформатики: Бажаємо вам плідної та цікавої роботи!

ІV. Вивчення нового матеріалу

Викладач біології: (слайди 8 - 14) Все має свою історію, а чи мають її віруси? Зараз ви почуєте інфрмацію про віруси. А зараз розглянемо питання «Вірусні ураження»

(слайди 15-20).

Викладач інформатики: (слайд 21) Історія появи та еволюції комп'ютерних вірусів являє собою досить цікавий для вивчення предмет. Тому наступне питання, яке ми розглянемо «Компю’терні віруси та антивіруси».

(слайди 22- 40) Зараз ви почуєте інфрмацію про комп'ютерні віруси. Наступне питання - антивірусні програми. (слайди 41 - 49)

(слайд 50) Відеоролик з біології.

(слайд 51) Відеоролик з інформатики.

Викладач біології: (слайд 52)Перш ніж ми перейдемо до наступного етапу нашої роботи, проведемо фізкультхвилинку. Ми будемо називати речення, а ви, якщо погоджуєтесь, кажете – ТАК, якщо не згодні – НІ.

Запитання

Викладач біології

1. Віруси - це багатоклітинні організми. (Ні)

2. Віруси – паразити інших клітин. (Так)

3. Віруси СНІДу невиліковні. (Так)

4. Віруси корисні для людини. (Ні)

Викладач інформатики:

1. Комп’ютерні віруси покращують роботу комп’ютера.(Ні)

2. Джерелом комп’ютерних вірусів є мережа Інтернет.(Так)

3. Комп’ютерні віруси є творінням природи. (Ні)

4. Комп’ютерні віруси виникли у 17 столітті.(Ні)

V. Закріплення знань

Викладач інформатики:

Проаналізуйте ваш опорний конспект. Зясуйте схожість і відмінність біологічних та комп’ютерних вірусів (самостійна творча робота учнів в парах: завдання виконується за допомогою кольорових ручок: червоний колір – схожі, чорний – відрізняються, відповіді учнів).

Викладач біології: Як ви гадаєте,чи можемо тепер ми дати відповідь на поставлене проблемне запитання: Вірус – хто чи що, жива істота чи речовина? (сумісно з учнями проходить обговорення проблемного питання і формулювання висновків).

(слайд 53) А зараз ми всі разом складемо сенкан на вивчену тему.

Нагадаю, що сенкан - пятистрочкова віршована форма, що виникла в США на початку XX століття під впливом японської поезії. Цей вірш особливого виду:

1 рядок – тема синквейну (одне слово, іменник);

2 рядок – опис теми в двох словах (прикметники);

3 рядок – опис дії в рамках теми трьома словами (дієслова);

4 рядок – фраза із чотирьох слів, що виражає особисте відношення автора синквейну до теми;

5 рядок – одне слово-резюме, що характеризує суть предмету.

(Викладач сумісно з учнями проводить обговорення синквейну і формулювання висновків).

(слайд 54) Учні по черзі виходять і записують на дошці:

1. Віруси.

2. Біологічні, комп’ютерні.

3. Вражають, розмножуються, паразитують.

4. Неклітинні паразитичні форми життя.

5. Отрута.

Аби убезпечити вас від особистого знайомства з вірусами, пропоную вам Пам’ятку «Знати, щоб не хворіти!», (учні роздають пам’ятки).

VІ. Підведення підсумків уроку

Оцінювання учнів, аргументація оцінок.

VІІ. Рефлексія:

Викладач інформатики:

Чи сподобався вам урок? У вас на партах є фігурки і коли ви будете виходити з кабінету поставте вашу фігурку на відповідному місці:

- «Я все зрозумів»,

- «У мене залишилися запитання».

Таким чином ви поставите оцінку і викладачам.

VIII. Домашнє завдання (диференційоване) (слайд 55)

Викладач біології: (слайд 56)

«Будь–яка форма життя є унікальною, вимагає до себе поваги, незалежно від її цінності для людини”

“Всесвітня хартія про природу” прийнята Генеральною асамблеєю ООН (1982 р).

Наш урок завершений! І не забувайте, що найбільша цінність у житті людини – це здоров’я!

/Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд1.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд2.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд3.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд4.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд5.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд6.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд7.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд8.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд9.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд10.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд11.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд12.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд13.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд14.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд15.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд16.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд17.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд18.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд19.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд20.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд21.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд22.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд23.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд24.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд25.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд26.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд27.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд28.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд29.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд30.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд31.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд32.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд33.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд34.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд35.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд36.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд37.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд38.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд39.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд40.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд41.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд42.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд43.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд44.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд45.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд46.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд47.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд48.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд49.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд50.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд51.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд52.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд53.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд54.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд56.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд57.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд60.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд61.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд62.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд63.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд64.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд65.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд66.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд67.JPG /Files/images/1_mat__nformat/vrusi/Слайд68.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 788

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Стрийська ЗШ І-ІІІ ст. №5 ім. Василя Стасюка

82400, вул. Шевченка 18, м. Стрий, Львіська обл, Україна

Дата останньої зміни 13 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!