Звіт

директора школи Валовін М.Я.

про підсумки навчально-виховного процесу в

Стрийській ЗШ І-ІІІ ст. №5 ім. В.Стасюка

В 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над виконанням планів, програм, затверджених МОіН України, закону України «Про освіту», відповідно до чинних вимог як багатогранний творчий процес, що складається з комплексу системності, цілеспрямованої, колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів та учнів на організацію навчально-виховної роботи школи, використання ефективних методів навчання, виховання, прогресивних досягнень сучасної педагогічної науки, інноваційних технологій, проведення педагогічних досліджень, створення творчих проектів, програм з метою виховання учнів справжніми патріотами України.Особлива увага приділялась ефективній роботі школи щодо формування ключових компетенцій виховання творчої особистості школяра. Науково-методична робота будувалася на досягненні науки, передового педагогічного досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Проблеми, над якими працював педколектив школи в 2016-2017н.р.:

Навчально-виховна – «Моніторинг якості знань, як основа управлінської діяльності школи. Реалізація ідей гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу»

Методична «впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес як один із шляхів формування творчої особистості школяра»

Виховна – «Здійснення особистісно-орієнтованих підходів в процесі виховання, як один із засобів виховання всебічно розвиненої особистості школяра».

Шкільна методична рада розробила алгоритм діяльності для вирішення цих проблем:

· Активізація науково-методичної та пошукової діяльності учасників навчально-виховного процесу;

· Широке запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

· Розширення спектру освітніх послуг шляхом впровадження профільного навчання мережі факультативів, предметних і трудових гуртків;

· Модернізація та оптимізація управління діяльності.

На початку навчального року у школі навчалося 340 учнів, на закінчення року 397 учень в 17 класах. 9-й клас закінчило 43 учні і отримали свідоцтва про закінчення базової середньої освіти, з них свідоцтво з відзнакою одержало 5 учнів. Атестати про повну середню освіту одержало 16 учнів.

За результатами річних оцінок в 5-10 х класах: всі учні атестовані; відмінників -50, учнів, які навчаються тільки на початковому рівні немає.

В навчальному році на індивідуальній формі навчання навчалися 4 учні. По школі видано наказ про організацію індивідуального навчання; складено індивідуальні навчальні плани, розклад занять для них. Адміністрацією школи здійснювався постійний контроль за організацією індивідуального навчання: проводились співбесіди з батьками, учнями та вчителями, перевірялось ведення вчителями записів проведених занять відповідно до розкладу в журналах, ведення поурочних, календарних планів учителями, контролювалось вчасне виставлення тематичних та семестрових балів учням, перевірку робочих зошитів.

У школі діє методичний кабінет – інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з банком інформації, яка охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів. Це консультаційний центр з усіх навчальних дисциплін, де колеги – предметними можуть ознайомитись з матеріальною базою, творчими надбаннями, отримати компетентну та ділову пораду, консультацію, рекомендацію.

Протягом навчального року атестувалось 7 вчителів. Атестаційною комісією І рівня проведена робота по вивченню досвіду роботи вчителів, здійснене моніторингове дослідження якості навчально-виховної роботи, самоаналіз кожного вчителя, проведено аналітичне дослідження діяльності вчителя практичним психологом школи.

Для визначення рівня досягнень педагогів відстежувалась динаміка успішності учнів, здійснювався порівняльний аналіз успішності за початковими, повторними, підсумковими оцінками, дотримання принципу наступності між початковою та середньою освітою. В навчальному році в школі, як в опорній в напрямку «Моніторинг якості знань» проводились такі дослідження:

· Якість знань учнів 5-х, класів за контрольними роботами (початкова, повторна, підсумкова) з української мови, математики; 9-го класу – з української мови, математики, історії України;

· 11 класу - української мови, математики, історії України,;

Найвища якість знань серед учнів 5, 6 класів у 5А класі, серед 7-9 класів у 7 А класі, серед 10-11 класів –у 10 класі.

За результатами контрольних робіт спостерігаються дотримання принципу наступності між оцінками в 4му і 5му класами: (класовод в 2015-2016 н. р. – Боженко Л. І. )

Оцінки учнів за рік в 4 класі з української мови і першою контрольною роботою в 5му класі в основному співпадають, тільки в 5А класі, в 4 х учнів різниця між оцінками 2 бали; в 5 Б класі не співпадають оцінки в 2 х учнів.

Між оцінками за повторну контрольну роботу і оцінками за рік різниця зменшується. Між оцінками з математики за повторну контрольну роботу за рік є повна відповідність, оцінки виставлені об’єктивно. Так, середній бал з української мови за рік в 5А класі-8, 9, в 5Б класі-8,8 , з математики - в 5А класі-8,5, в 5Б класі-8,2.

Участь в моніторинговому дослідженні якості знань з української мови в 9-х класах прийняло 41 учень. За результатами контрольних робіт (вч. Костів Л.М.) виявлено, значне підвищення оцінок між початковою контрольною роботою і повторною контрольною роботою. Оцінки за рік дещо підвищені відповідно до результатів контрольних робіт, але в межах норми. Середній бал за поч. контрольну роботу. -8,2 , повторну контрольну роботу - 9,4, за рік-9,5.

За результатами контрольної роботи в 11 класі з історії України ( вч. Драбик О. В.) видно відповідність між оцінками за початкову контрольну роботу, підсумкову, проте, оцінки за рік підвищені на 3 бали в деяких учнів. З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, у школі працювали методичні об’єднання:

- Вчителів гуманітарного циклу (керівник Костів Л.М.);

- Вчителів природничих дисциплін (керівник Затварницька Л.М.);

- Вчителів інформатики, математики (керівник Мних Н.З.);

- Вчителів естетичного циклу(керівник Романчук Л.С.);

- Вчителі іноземних мов (керівник Кишкевич Д.М.)

Є ряд вчителів школи, які проводять уроки на високому методичному та професійному рівні, забезпечують належне освоєння програмового матеріалу, даєть відкриті уроки, семінари для вчителів міста, школи. Це вч. біології Садовська Л.І., вч. географії Савченко С. З., англійської мова – Кишкевич Д.М., зарубіжна література – Церковна Г. П., християнської етики – Романчук Л. С., історії – Лучків Г.В. Вчитель початкових класів Боженко Л.І. в конкурсі «Вчитель року» зайняла ІІ місце. 5 учнів (вчитель хр. етики Романчук Л.С.) зайняли призові місця в міській та обласній олімпіаді.

Однак треба зазначити, що не всі методичні об’єднання приділяли достатньої уваги науково-дослідницькій роботі учнів, а саме це стосується методичних об’єднань гуманітарного та естетичного циклу (кафедра української мови та фізичного виховання), крім того, у роботі шкільних МО були типові загальні недоліки:

- протягом навчального року не були проведені всі заплановані відкриті уроки, їх дати переносились;

- не було системної позакласної роботи з навчальних предметів;

- недостатньо уваги приділялось роботі з обдарованими учнями, їх підготовці щодо участі в міських олімпіадах, в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Враховуючи аналіз перевірки класних журналів, записів зроблених в них, календарних планувань педагогів, можна зробити висновок, що вчителі школи керуються у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями МОіН України, щодо вивчення шкільних предметів згідно державних програм, та інструкцій щодо ведення шкільної документації. Протягом року педагогічний колектив школи працював на основі робочого навчального плану школи на 2016-2017 н.р.

Належна увага в школі приділяється роботі над проектами, як одним із вагомих діянь у процесі переходу на нові форми і методи роботи. Тож на сьогодні діють проекти «Мала академія мистецтв» в напрямку народні промисли. Вчителі школи проводять майстер класи для вчителів міста з таких видів як: «декупаж», «квілінг», «Мотанка», а творчі роботи учнів на міських виставках щорічно займають призові місця в різних номінаціях. Заслуговують уваги проекти: «Стрий – місто. Стрий – річка. Стрий – мала Батьківщина», «Вода – найважливіша природна речовина», «Енергія – невіддільна частина життєдіяльності людини», «Чисті околиці», енергозберігаючі технології.

В 2016 році школа стала учасником акції, присвяченій 25-и річчю незалежності України «Школа – Лідер» і отримала республіканське видання книги, де зібрані всі навчальні заклади України, які визнані лідерами в напрямку патріотичного виховання. Поряд з цим сьогодні школа стала центром освітянських дійств у місті, а саме організатором регіональної конференції для шкільних педагогів міні – Ed Camp STRYS за темою «Ми будуємо спільноту відповідального вчительства» на яку з’їхалися експерти, педагоги з різних куточків нашої держави. Ця подія сколихнула все місто, адже Стрий вперше в стінах п’ятої школи проводить таку важливе для освітян дійство, а колектив школи не просто був організатором, а спільно з учнями активним учасником тренінгів, роботи в секціях, в локаціях.

В 2016 році знову наша школа була задіяна в проекті Львівської обласної Ради по співпраці з педагогами Луганщини. Ми не тільки приймали вчителів з Луганської області, але й на базі школи відбулася зустріч вчителів нашої школи і Луганщини з головою обласної ради п.Ганущином. Ділилися враженнями, обмінювалися досвідом і як завжди традиційно гості отримали в подарунок Ляльки-мотанки, виготовлені руками наших вихованців.

Особлива увага звертається в наш час і на військово-патріотичне виховання, яке очолює в школі колишній воїн АТО, а сьогодні вчитель трудового навчання. Волонтерська робота по допомозі хлопцям-атовцям, зустрічі з воїнами АТО, родичами наших дітей, плетіння сіток, написання листів, збір речей і продуктів, ліплення вареників і це ще не весь перелік діянь, які формують патріота України в стінах школи. Тож відповідно і нагороди від наших військовиків за належне виховання дітей, за допомогу.

Сьогодні наша територія школи практично впорядкована, новий корпус збудований, до послуг дітей спортивний і актовий зали, 5 навчальних кабінетів, адміністративні кабінети, медичний кабінет. Завдяки цьому у школі на даний час діє спортивна секція «Бойовий гопак», студія спортивного і бального танцю, легка атлетика, футбол, діють гуртки «Народні промисли», вокальний, інструментальний, окрасою школи є найбільший хор учнів 2 – 6 класів, яким розпочинаються всі шкільні свята. Ось уже другий рік діє гурток «Юний стрілок» на горищі, для якого обладнано своїми силами шкільний тир. Працює гурток «Строю і пісні» і можливо це дало змогу вже 3 роки підряд завойовувати І місце серед шкіл м. Стрия у військово-спортивній грі «Джура». Заняття спортом дають змогу учням розвиватись фізично і духовно, займати призові місця і різних спортивних змаганнях, особливо по футболу, про свідчать наявні кубки.

Діяльність в проектах екологічного, природничого напрямку, робота учнів в МАН вивела школу на належний рівень щодо виховання і навчання учнів. Належно оформлені кабінети, естетичний і пізнавальний вигляд коридорів, залів шкільної їдальні. На території школи висаджено 260 туй і 50 кущів троянд, 15 кущових магнолій. Щорічно першокласники висаджують з приходом у школу калину і їх уже більше 20-ти, то ж вирисовується калинова алея. Щовівторка біля фігури Матінки Божої, яка в 2016 році встановлена на шкільному подвір’ї, шкільна родина збирається у своє дружнє коло, щоб спільною громадою подякувати Богу за прожитий тиждень, щоб ще раз наголосити всім «Школа наш дім і ми господарі в нім».

Кiлькiсть переглядiв: 2344

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Стрийська ЗШ І-ІІІ ст. №5 ім. Василя Стасюка

82400, вул. Шевченка 18, м. Стрий, Львіська обл, Україна

Дата останньої зміни 13 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!